Koszyk 0

Brak produktów

0,00 € Razem

Koszyk Realizuj zamówienie

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Idź do koszyka Kontynuuj zakupy

Regulamin obowiązujący do 24.12.2014

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.equishop.com prowadzony jest przez EQUIRRIA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Klonowej 12, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000157387, oraz zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 954-19-60-124 oraz posiadający nr REGON 273420733, zwany dalej „Sklepem”.

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem: www.equishop.com Ceny i informacje dotyczące produktów zamieszczonych na stronie sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do rokowań.

3. Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć każda osoba fizyczna, która poosiada pełną zdolność do czynności prawnych i posiada stałe miejsce pobytu lub tymczasowe na terytorium Polski oraz każda osoba prawna oraz jednostka organizacyjna posiadająca siedzibę na terytorium Polski – zwana dalej Klientem. Takie same uprawnienia posiadają osoby fizyczne i osoby prawne posiadające stałe miejsce pobytu lub siedzibę na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia przez sklep. Potwierdzenie nastąpi e-mailem, faxem lub pisemnie na adres wskazany przez Kupującego. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

5. Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż sprzętu jeździeckiego. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu.

6. Podane na stronie internetowej ceny są cenami zawierającymi podatek VAT i podawane są w polskich złotych. Ceną wiążącą dla Kupującego i EQUIRRIA Sp. z o.o. jest cena wskazana na stronie internetowej w chwili złożenia zamówienia, o ile następnie została potwierdzona w potwierdzeniu zamówienia.

7. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

9. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie przez Kupującego formularza rejestracji konta internetowego.

10. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

11. Klient jest na bieżąco informowany o zmianach w cenach towarów i usług oferowanych na stronie sklepu.

12. Płatność za towar w sklepie następuje za pomocą form płatności wymienionych w nin. Regulaminie.

13. W przypadku zalegania przez Klienta z płatnością za zamówiony towar Sklep zastrzega sobie prawo natychmiastowego zablokowania uprawnień Klienta do dokonywania kolejnych zakupów w Sklepie.

14. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

15. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późn. zm.) informujemy, że podane przez Klienta dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby firmy EQUIRRIA Sp. z o.o. do celów ewidencyjnych, a w szczególności w celu realizacji umowy kupna-sprzedaży. Jednocześnie zapewniamy, że ma Klient prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Informacje handlowe będą przekazywane drogą elektroniczną (e-mail) wyłącznie w przypadku, gdy wyraziliście Państwo zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie (zapis do newslettera). Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

16. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: - przelew internetowy, - przelewem bankowym na konto sklepu, - pobranie.

17. Towar jest dostarczany Kupującemu za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt dostawy towaru ukazuje się po dodaniu towaru do koszyka zakupów na stronie internetowej. Zakupiony towar jest dostarczany pod wskazany przez Kupującego adres.

18. Przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia i dokonania płatności na rachunek sklepu (liczona będzie data późniejsza) do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

19. Termin otrzymania przesyłki jest to czas realizacji zamówienia połączony z przewidywanym czasem dostawy.

20. W przypadku, gdy doręczyciel nie zastanie Kupującego pozostawia awizo, wskazujące czas dokonania próby doręczenia przesyłki z zaznaczeniem terminu ponownej próby jej dostarczenia.

21. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przesyłki zamówiony towar wróci do sklepu, Klient zostanie obciążony kosztami dostawy.

22. W przypadku towarów ze statusem „na zamówienie” termin przyjęcia do realizacji jest uzależniony od dostępności towaru u dystrybutora. Sklep w takim przypadku zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia z Kupującym nowego terminu dostawy, zmiany lub anulowania zamówienia.

23. Sklep dostarcza towar w kraju i do państw członkowskich Unii Europejskiej pobierając opłaty za dostawę towaru do wskazanego przez kupującego miejsca.

24. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 02.141.1176 z późniejszymi zmianami) Sklep odpowiada wobec Kupującego, będącego konsumentem za niezgodność towaru z umową na warunkach określonych tą ustawą. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym tą niezgodność oraz żądanie dotyczące usunięcia tej niegodności, Kupujący powinien wysłać z dopiskiem na własny koszt.

25. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U.00.22.271 z późn. zm.) kupujący może zrezygnować (w drodze odstąpienia od umowy) z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki(nadane e-mailem, pocztą lub bezpośrednio w sklepie). W Equishop obowiązuje przedłużony termin odstąpienia od wspomnianej umowy i wynosi 30 dni od daty dostarczenia zamówionego towaru. Jednocześnie informujemy, że wspomniany przedłużony termin nie ogranicza prawa wynikającego z ustawy. Zwrot w takim wypadku następuje na koszt Kupującego. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej wartości zamówienia oraz kosztów wysyłki do klienta. Pieniądze zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego niezwłocznie, a w przypadku braku rachunku przekazem pocztowym, po odjęciu opłat pocztowych za taki przekaz. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadkach: 1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Kupującego, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 02.141.1176 z późn. Zm.). 2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez kupującego ich oryginalnego opakowania, 3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, 4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, 5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub, których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, 6) dostarczania prasy, 7) usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych. Więcej szczegółów dotyczących wymiany lub zwrotu zakupinego towaru znaleźć można na osobnej podstronie - Zwrot i wymiana towarów.

26. Ceny podane w sklepie internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej.

27. Zamówienie potwierdzane jest pocztą elektroniczną w ciągu 2 dni roboczych.

28. Wszystkie wymienione produkty, nazwy oraz znaki towarowe są użyte w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

29. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

30. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową pod adresem sklepu EQUIRRIA Sp. z o.o. Katowice ul. Aleja Karfantego 105. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć podane na piśmie przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. W przypadku gdy, reklamacja będzie uzasadniona, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (przykładowo z powodu wyczerpania nakładu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

31. Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi klient chyba, że zostanie uwzględniona reklamacja. W takim przypadku koszty przesyłki ponosi Sklep.

32. W przypadku towarów zwracanych bez podania przyczyny koszty ich odesłania ponosi Klient.

33. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

34. Informujemy, że towary oferowane w sklepie funkcjonującym pod adresem www.equishop.com są wolne od wad.

35. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.equishop.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.