Wyprzedaż kolekcji Lato 2019 Animo, Equiline, Kingsland, Pikeur! Zobacz wyprzedaż
X
Koszyk 0

Brak produktów

0,00 € Razem

Koszyk Realizuj zamówienie

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Idź do koszyka Kontynuuj zakupy

Naprawa, rymarz

Naprawa i konserwacja sprzętu jeździeckiego

Zapraszamy do korzystania z nowej usługi dostępnej w Equishop! Posiadasz zepsuty sprzęt jeździecki? Preferujesz naprawę uszkodzonego sprzętu zamiast zakupu nowego? Dostarcz nam produkt wymagający naprawy. My dokonamy wyceny usługi i po zaakceptowaniu kosztów, naprawiamy towar w ciągu 7 dni roboczych od akceptacji lub w ciągu 48 godzin w przypadku napraw ekspresowych.

Co jest konieczne do przyjęcia zlecenia naprawy?
Aby zlecenie naprawy zostało przyjęte do wyceny, konieczne jest wypełnienie formularza zlecenia naprawy. Wydrukowany i podpisany formularz należy dołączyć do przesyłki z uszkodzonym towarem lub dostarczyć osobiście wraz z uszkodzonym towarem. Błędne wypełnienie lub niepełne wypełnienie formularza będzie skutkowało odrzuceniem przyjęcia towaru do naprawy.

 

Co podlega naprawie?
Jeździeckie wyroby skórzane z wykluczeniem siodeł oraz odzieży jeździeckiej.

Jak dostarczyć towar do naprawy?
Towar mogą Państwo dostarczyć osobiście lub wysłać na adres:

Equishop,
aleja Korfantego 105,
40-161 Katowice

Na Państwa życzenie możemy także zamówić odbiór kurierski pod wskazanym przez Państwa adresem. Taka opcja jest płatna dodatkowo 30 zł.

WYPEŁNIONY, WYDRUKOWANY I PODPISANY FORMULARZ DOŁĄCZ DO DOSTARCZANEGO TOWARU!

Kiedy mogę spodziewać się decyzji czy przekazany towar jest możliwy do naprawienia oraz podania kosztów naprawy?
Oceny pod kątem możliwości naprawy towaru oraz kosztów z tym związanych dokonujemy niezwłocznie, zazwyczaj w ciągu 48 godzin od dostarczenia towaru do naprawy. Stosowna informacja jest przekazywana na adres e-mail podany w formularzu zlecenia naprawy.

Kiedy mogę spodziewać się naprawy towaru?
Naprawy dokonujemy w ciągu 7 dni roboczych od pisemnej akceptacji wyceny naprawy (akceptacja następuje drogą elektroniczną w odpowiedzi na e-mail z kosztorysem). Zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji w wyjątkowych przypadkach. W takim przypadku Klient o zmianie terminu zostanie niezwłocznie poinformowany.

Czym jest opcja "express"?
Opcja "express" jest dodatkowo płatna (20 zł brutto od każdej sztuki towaru naprawianego w tej opcji). Przy wyborze tej opcji, naprawa jest realizowana priorytetowo, zazwyczaj w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od akceptacji wyceny.
UWAGA!
W przypadku, kiedy do naprawy zlecono jednocześnie kilka produktów, a tylko część z nich podlega naprawie w opcji "express", może się to wiązać z dodatkowym kosztem w przypadku wyboru opcji wysyłki naprawionego towaru kurierem, z uwagi na to, że towary naprawione w opcji "express" będą przesłane wcześniej niż towary naprawiane w standardowej kolejności.

Czy jest możliwa odmowa naprawy towaru przez Equishop?
Tak, Equishop zastrzega sobie możliwość odmowy naprawy uszkodzonego towaru bez podania przyczyny. W takim przypadku wszelkie koszty poniesione przy wysyłce towaru do Equishop oraz wysyłce zwrotnej ponosi Zlecający. Stosowna informacja o braku możliwości naprawy zepsutego towaru zostanie przesłana na adres e-mail podany w formularzu zlecenia naprawy.

 

REGULAMIN USŁUG RYMARSKICH

§1 Informacje ogólne

 1. Świadczący usługi rymarskie, działający pod adresem strony www.equishop.com, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą EQUIRRIA Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach przy alei Korfantego 105, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000157387, oraz zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 954-19-60-124 oraz posiadający nr REGON 273420733, zwany dalej „Usługodawca”.
 2. Usługodawca świadczy usługi rymarskie na zlecenie Klienta, polegające na naprawie uszkodzonych artykułów do jazdy konnej (dalej „Usługa”, „Zlecenie” lub „Naprawa”) za pośrednictwem sieci Internet poprzez stronę www.equishop.com
 3. Cena za Usługę podawana jest po dokonaniu przez Usługodawcę uprzedniej wyceny Naprawy, po każdym prawidłowo zgłoszonym zleceniu przez Klienta, a następnie dostarczeniu/wysłaniu przez Klienta przedmiotu Naprawy pod adres Usługodawcy, wskazany w ustępie 1, niniejszego paragrafu. Wycena dokonana przez Usługodawcę wiąże Klienta od chwili złożenia przez niego zamówienia. Ceny podawane są w polskich złotych i są cenami brutto.
 4. Wszystkie umowy Zlecenia są zawierane tylko w języku polskim.
 5. Każda osoba fizyczna lub prawna może przeglądać zawartość serwisu www.equishop.com, lecz z chwilą dokonania jakichkolwiek czynności (wysyłając Formularz Zlecenia), osoba taka staje się jego Użytkownikiem i oświadcza, iż zapoznała się z niniejszym Regulaminem i w pełni akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania.

 

§2 Zasady realizacji zlecenia oraz dostawy przedmiotu naprawy

 1. Zlecenie na usługę rymarską przyjmowane jest wyłącznie poprzez Formularz Zlecenia, który należy pobrać na stronie www.equishop.com.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji Zlecenia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta Formularza Zlecenia.
 3. Klient zobowiązuje się do podania pełnych oraz zgodnych z prawdą danych.
 4. Po zleceniu Usługi Klient dostaje e-mailem (pocztą elektroniczną) lub telefonicznie informację potwierdzającą przyjęcie Zlecenia przez equishop.com wraz z przewidywanym kosztem usługi.
 5. Proces realizacji Zlecenia rozpoczyna się w chwili, gdy do equishop.com dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem zlecenia Usługi lub gdy Klient potwierdzi zlecenie telefonicznie oraz w chwili dostarczenia przez Klienta przedmiotu Naprawy pod adres Usługodawcy, wskazany w ust. 1, w paragrafie 1, niniejszego regulaminu.
 6. Zlecenie realizowane jest:

a)         w przypadku dokonania przez Klienta zapłaty przed wykonaniem Usługi w formie przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy – w terminie 7 dni od chwili dostarczenia przez Klienta przedmiotu Naprawy pod adres Usługodawcy, wskazany w ust. 1, w paragrafie 1, niniejszego regulaminu;

b)        w przypadku zamówienia z opcją płatności "przy odbiorze" – w terminie 7 dni od chwili dostarczenia przez Klienta przedmiotu Naprawy pod adres Usługodawcy, wskazany w ust. 1, w paragrafie 1, niniejszego regulaminu,

przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu naprawy.

 1. Na życzenie Klienta, zgłoszone podczas zlecania Usługi, Naprawa realizowana jest w ciągu 48h od chwili dostarczenia przez Klienta potwierdzenia zlecenia na adres e-mail kontakt@equishop.com, dalej „Usługa Express”. Usługa Express jest płatna dodatkowo 20 zł brutto od każdej naprawionej rzeczy.
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub częściowo realizację złożonego zamówienia, equishop.com zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta o zaistniałej sytuacji. Usługodawca nie ponosi żadnej  odpowiedzialności względem Klienta w razie wystąpienia powyższych okoliczności.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Usługi. Klient, zlecając Naprawę godzi się z możliwością zmiany wyglądu przedmiotu Naprawy, co może być konsekwencją przywrócenia funkcjonalności przedmiotu Naprawy. Klient zrzeka się jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu.
 4. Istnieje możliwość zamówienia przesyłki odbioru uszkodzonej rzeczy, podlegającej naprawie. Płatne 30 zł brutto w jedną stronę (do Klienta).
 5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon.
 6. Naprawiony przedmiot, po uprzednim zawiadomieniu Klienta,  jest do odbioru w siedzibie equishop.com przy Al. Korfantego 105 w Katowicach, bądź jest dostarczony pod adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zlecenia za pośrednictwem poczty/ firmy kurierskiej.

 

 §3 Rękojmia

 1. W przypadku wadliwie dokonanej Naprawy, Klient może żądać przywrócenia funkcjonalności rzeczy o ile jest to możliwe, a Usługodawca przyjmując zlecenie Naprawy zobowiązał się do całkowitej naprawy rzeczy, żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Warunkiem koniecznym skorzystania z uprawnień wynikających z rękojmi jest zgłoszenie wady rzeczy w terminie miesiąca od ich wykrycia. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi trwa przez okres 2 lat i rozpoczyna się z chwilą wydania rzeczy Klientowi. Niniejsze postanowienia nie uchybiają przepisom Kodeksu Cywilnego, regulującego uprawnienia z tytułu rękojmi przysługujące konsumentom. 

§4 Polityka prywatności

 1. equishop.com w sposób szczególny dba o poufność i ochronę danych osobowych Klientów. Pozyskiwanie i przechowywanie wszelkich danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883/. Dane Klientów wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zleceń oraz celów informacyjnych.
 2. Niektóre obszary serwisu equishop.com mogą korzystać z plików cookies. Pliki wykorzystywane są wyłącznie do wewnętrznych badań prowadzonych przez equishop.com w celu poprawy efektywności i funkcjonalności serwisu.
 3. Każda zarejestrowana osoba ma dostęp do swoich danych osobowych i w każdej chwili ma możliwość ich zmiany lub usunięcia. Wszelkie uwagi i pytania dotyczące bezpieczeństwa na stronie equishop.com prosimy kierować na adres administratora serwisu.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest zgodny z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną /Dz.U. z dnia 9 września 2002r./

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, w szczególności przepisy dotyczące umowy o dzieło.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz