Koszyk 0

Brak produktów

0,00 € Razem

Koszyk Realizuj zamówienie

Produkt dodany poprawnie do Twojego koszyka
Idź do koszyka Kontynuuj zakupy

BRĄZOWA ODZNAKA JEŹDZIECKA - jak się przygotować? [AKTUALIZACJA 2019]

Opublikowano : 2019-11-13 17:09:00 Kategorie : Sport Rss feed

Brązowa Odznaka Jeździecka - jak się przygotować? Autor: fervent-adepte-de-la-mode | CC BY | modified

Serdecznie witamy wszystkich, którzy chcą albo jeszcze zastanawiają się, czy przystąpić do egzaminu na Brązową Odznakę Jeździecką. Dla wielu z was będzie to pierwszy raz, kiedy będziecie musieli przejechać podany program, a wasz przejazd będzie oceniany. Przygotowaliśmy ten wpis, aby oswoić was z przebiegiem egzaminu, ułatwić naukę i przygotowania.

Co to ten BOJ?

W 2004 roku Polski Związek Jeździecki wprowadził w życie system trzystopniowej odznaki jeździeckiej – brązowej, srebrnej i złotej – który w zamierzeniu ma sprawdzać umiejętności jazdy konnej, zgodnie z wymaganiami klasycznej sztuki jeździeckiej oraz wiedzę o zasadach użytkowania konia na kolejnych etapach trudności.

Brązowa Odznaka Jeździecka – zwana dalej BOJ - jest pierwszym szczeblem w drabinie do sportowego jeździectwa. Uprawnia ona, do startów w zawodach regionalnych do klasy L włącznie, (nie posiadając odznaki możemy startować jedynie w konkursach towarzyskich). Aby ją zdobyć należy zdać egzamin składający się z 4 części: próba ujeżdżeniowa, skoki, teoria i  sprawdzian z opieki stajennej (ten element jest tylko na etapie BOJ). 

Brązowa odznaka uprawnia do udziału w zawodach regionalnych do klasy L włącznie, w skokach oraz P w ujeżdżeniu, daje możliwość podejścia do kursu na Instruktora Rekreacji Ruchowej oraz Instruktora Jeździectwa Powszechnego PZJ.  Obowiązuje, jako podstawa do podejścia do kursu na sędziego klasy 3 wybranej dyscypliny olimpijskiej (z zakresu jazda konna). 

Czarny Piątek w Equishop

Brązowa odznaka jeździecka — dlaczego warto zdać?

Przystąpić do egzaminu na Brązową Odznakę Jeździecką warto, ponieważ daje możliwość rozpoczęcia kariery zawodnika, a jedynym wymogiem przystąpienia do egzaminu jest ukończenie 7 roku życia (wg. rocznika urodzenia).

Uprawnienia w ujeżdżeniu

Brązową Odznaka Jeździecka uprawnia nas w dyscyplinie ujeżdżenia do startu w:

 • konkursach do klasy "P" włącznie
 • Pucharze Polski Kuców
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży

Uprawnienia w skokach

Brązową Odznaka Jeździecka uprawnia nas w dyscyplinie skoków do startu w:

 • konkursach do klasy "L" włącznie
 • konkursach na kucach do wysokości odpowiedniej wg grupy konia i wieku zawodnika
 • Pucharze Polski Kuców grup A, B, C
 • Pucharze Polski Dzieci II
 • Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików
 • Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży na kucach
 • startu do klasy "P" włącznie dla zawodników startujących w Pucharze Polski Dzieci na dużych koniach

01.04.2019 r. ZMIENIŁ SIĘ REGULAMIN ODZNAK JEŹDZIECKICH POLSKIEGO ZWIĄZKU JEŹDZIECKIEGO DYSCYPLINY OLIMPIJSKIE. Nowe zasady precyzyjnie określają wszelkie do tej pory sporne kwestie w organizacji egzaminów na odznaki. Na stronie PZJ zamieszczony został nowy, obowiązujący REGULAMIN ODZNAK JEŹDZIECKICH.

Zgodnie z nowymi przepisami PZJ egzaminatorzy muszą legitymować się przynajmniej uprawnieniami instruktora sportu z aktualną licencją szkoleniową PZJ a sam egzamin na odznaki jeździeckie mogą się odbywać wyłącznie w ośrodkach posiadających Certyfikat PZJ (na stronach PZJ można znaleźć szczegółowe informacje o składzie komisji egzaminacyjnej oraz jej obowiązkach). 

Jak zgłosić się do egzaminu na Brązową Odznakę Jeździecką?

Gdzie odbywają się egzaminy?

Wszystkie informacje dotyczące możliwych dostępnych miejsc przeprowadzanych egzaminów znajdują się na stronie PZJ, a także na stronach internetowych poszczególnych ośrodków jeździeckich posiadających uprawnienia do organizowania egzaminów. Najczęściej należy szukać w aktualnościach oraz zakładce "kalendarz imprez"

W pierwszej kolejności możesz dowiedzieć się, czy twoja stajnia organizuje egzaminy na odznaki jeździeckie. Jeżeli twój ośrodek takich egzaminów nie przeprowadza, możesz poszukać terminów i ośrodków na stronie systemu Artemor. W przypadku, gdy nie znajdziesz żadnych wolnych terminów, przejrzyj kalendarium swojego Wojewódzkiego Związku Jeździeckiego.

Egzaminy są również często organizowane na koniec obozów jeździeckich.

Jak zgłosić się do egzaminu?

Najczęściej wymagane jest wypełnienie karty zgłoszenia lub wysłanie maila do biura stajni wraz z następującymi informacjami:

 • imię i nazwisko
 • pesel
 • miejsce i data urodzenia
 • adres zamieszkania
 • rodzaj odznaki
 • imię konia/koni na jakich się będzie zdawać odznakę

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie ośrodka, w którym odbywa się egzamin.

Organizator egzaminu na co najmniej 4 tygodnie przed terminem egzaminu zgłasza do PZJ chęć organizacji egzaminu na Odznakę Jeździecką oraz składa zamówienie na zdeklarowaną z góry ilość odznak z podziałem na dyscypliny oraz stopnie odznak. Liczba zgłoszonych uczestników na egzamin przeprowadzony przez jedną komisję w ciągu jednego dnia nie może przekraczać 25 osób.

Ile kosztuje egzamin?

Odznakę możemy zdawać na swoim koniu (o ile ma on ukończone 6 lat wg. Regulaminu PZJ) lub na koniu wypożyczonym nam w danym ośrodku. Sam egzamin to koszt 130-180 złotych + ewentualny koszt wypożyczenia konia (80-150 zł).

Jak przebiega egzamin na Brązową Odznakę Jeździecką?

Egzaminatorzy oceniać będą wiedzę i umiejętności na podstawie podręcznika "Zasady jazdy konnej – cz. 1, 2 i 3"Egzamin składa się z dwóch części — praktycznej i teoretycznej. Zaliczenie części praktycznej jest warunkiem podejścia do części teoretycznej.

Podczas egzaminu Przewodniczący komisji wypełnia zbiorczy protokół egzaminacyjny, wpisując zaliczenia kolejnych jego części:

 •       próby ujeżdżeniowej
 •       próby skokowej – kandydat może przystąpić do niej pod warunkiem zaliczenia części ujeżdżeniowej
 •       części teoretycznej; z podaniem ocen w skali od 1 do 10 (z dokładnością do 0,5 pkt)
 •       opieki stajennej (dotyczy tylko odznaki brązowej)

Oryginał protokołu egzaminacyjnego podpisany przez wymienionych z imienia i nazwiska członków Komisji Egzaminacyjnej zostaje przekazany organizatorowi, który zobligowany jest po zakończeniu egzaminu przesyłać niezwłocznie do PZJ drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną - wypełniony dokument protokołu zbiorczego wraz z oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i klauzulą informacyjną.

Organizator zobowiązany jest do wydania uczestnikom, którzy ukończyli egzamin z wynikiem pozytywnym, imiennych certyfikatów oraz przypinek potwierdzających uzyskanie odznaki. Odznaki wydane przez organizatora, a nie zgłoszone do PZJ nie będą honorowane. 

Wyniki egzaminów organizowanych z naruszeniem zasad nie będą uznawane. Przebieg egzaminu może być kontrolowany przez przedstawiciela CKE, RSJ lub upoważnionego członka Zarządu PZJ.

Ukłon Autor: Oliver Abels | CC BY-SA 

Jak wspomnieliśmy na początku artykułu, od 1 kwietnia 2019 zmieniły się zasady organizacji oraz przeprowadzania egzaminów na odznakę jeździecką.

Egzaminatorzy ocenią umiejętność panowania nad koniem na podstawie przejazdu czworoboku i jazdy w części skokowej. W części skokowej zlikwidowano linię obowiązkowego zatrzymania. Egzaminator będzie mógł podczas próby skokowej wydać polecenie, aby zdający zatrzymał konia w określonym miejscu. Panowanie nad koniem będzie jednym z ważniejszych kryteriów oceny. Podczas części praktycznej dopuszczono też możliwość korzystania z innego kiełzna niż zwykłe wędzidłowe, jednak egzaminator będzie mógł poprosić o zmianę kiełzna na zwykłe, jeśli uzna, że zastosowane kiełzno jest niedostosowane do umiejętności jeźdźca.

Zwiększono ilość skoków w części skokowej na BOJ i do Regulaminu dołączono przykładowe schematy parkurów zawierające minimum 6 przeszkód. Natomiast nie ma standardowego ustawienia przeszkód jak było do tej pory. Parkur poznajemy w dniu egzaminu – jak na zawodach.

Podczas egzaminu praktycznego z ujeżdżenia oraz skoków przez przeszkody na Brązową odznakę zabronione jest używanie ostróg, dopuszczalny jest bat i wytok. Na srebrną odznakę – ostrogi są dozwolone wyłącznie za zgodą komisji. 

Kandydaci do brązowej odznaki muszą mieć teraz (wg roku urodzenia) 7 lat, srebrnej 8, zaś do złotej – 14 lat

Podczas części praktycznej wymagane jest użycie wędzidła pojedynczo- lub podwójnie łamanego. Dozwolone jest używanie gogue, wytoka lub wypinaczy (gogue i wypinacze tylko podczas części ujeżdżeniowej), ochraniaczy i bata. Używanie ostróg jest zabronione.

Część praktyczną uznaje się za zaliczoną, gdy za każdy przejazd uzyskamy ocenę 5 w skali 10.

Niezdany egzamin lub jego część można powtórnie zdawać w najbliższym terminie w dowolnym ośrodku.

Opieka stajenna

Część ta, ma na celu sprawdzenie umiejętności kandydatów w zakresie: czyszczenia, siodłania oraz interpretacji zachowania konia. Z tej tury egzaminu zwolnione są osoby posiadające odznakę „Jeżdżę konno” lub specjalny certyfikat wydany przez szkoleniowca z aktualną licencją. Zdarza się, że opieka stajenna zaliczana jest już podczas przygotowywania konia do egzaminu – więc miejmy na uwadze, że egzaminatorzy często obserwują nas w ramach tej części już kiedy szykujemy sobie konia na przejazd. 

Egzamin odbywa się w formie rozmowy, oprócz pytań w ramach części stajennej, egzaminator może poprosić Cię o wskazanie danej części ciała, rzędu konia, zaplecenia grzywy, prawidłowego prowadzenia konia, czyszczenia, prawidłowego wiązania konia.

Próba ujeżdżeniowa

Polega ona na przejechaniu czworoboku 20x40 m w trzech chodach: stęp pośredni, kłus i galop robocze. Aby zaliczyć część ujeżdżeniową, należy przejechać program na czworobok z notą co najmniej 5,5. Sędziowie oceniają, nie tylko sposób prowadzenia konia, ale także dosiad i prawidłowe użycie pomocy. Jeździec może zostać poproszony o powtórzenie pewnego elementu. W przypadku pomyłek będą naliczane odpowiednio punkty karne:

 I – 0,2  

II – 0,4  

III – eliminacja.  

Przejazd ujeżdżeniowy na brązową odznakę: Kliknij tutaj

Schemat czworoboku

Rozpoczynamy w A - Wjazd stępem pośrednim, X zatrzymanie, ukłon, następnie ruszyć stępem pośrednim, w   skręt w prawo, pomiędzy M / B — Kłus roboczy anglezowany,  BEB — Koło w prawo o średnicy 20 m, w tym — EB — Kłus roboczy ćwiczebny (pół koła o średnicy 20 m), przed — Zagalopowanie z prawej nogi na wprost, BFAKEH — Galop z prawej nogi, pomiędzy C — Przejście w kłus roboczy, anglezowany, dalej CM — Kłus roboczy anglezowany, MXK — Zmiana kierunku kłusem roboczym anglezowanym, AXA — Koło w lewo o średnicy 20 m w półsiadzie,   AFB — Kłus roboczy ćwiczebny,  BE — Pół koła, przed E — Zagalopowanie z lewej nogi na wprost, EKAFBM — Galop z lewej nogi, pomiędzy M i C — Przejście do kłusa roboczego anglezowanego,  pomiędzy C/ H /E — Kłus ćwiczebny, — Zatrzymanie, 5’ nieruchomość, ruszyć stępem pośrednim  EK — Stępem pośrednim, K — Przejście do kłusa roboczego do A — Stępem pośrednim, w — Zatrzymanie i ukłon. Następnie opuszczamy czworobok stępem na długiej wodzy w A.  

Próba skokowa

Można do niej podejść jedynie w przypadku pozytywnego zaliczenia czworoboku. W części skokowej obowiązują przeszkody do wysokości 70 cm dla koni (kuce: wysokość przeszkód musi być zgodna z kategorią, ale nie może być większa jak 60 cm). Jeszcze do niedawna można było nauczyć się parkuru w domu. Wg nowych przepisów PZJ , ustawienie przeszkód może być dowolne, a poznajemy je tuż przed startem (tak jak na zawodach).  Osoby powyżej 45 roku życia mogą być zwolnione ze skoków - odznaka zdobyta tym trybem może być podstawą do wydania uprawnień sportowych jedynie w dyscyplinie ujeżdżenia. Podczas próby skokowej osoby do 16 roku życia mają obowiązek skakać w ochronnej kamizelce jeździeckiej 

Przekroczenie linii, drugie nieposłuszeństwo, upadek jeźdźca lub konia eliminują z egzaminu. Z próby skokowej mogą być zwolnieni kandydaci w wieku 45 lat i powyżej.

Przykładowe ustawienia przeszkód na parkurze:

Przykładowe ustawienie przeszkód na parkurze

Przykładowe ustawienie przeszkód na parkurze

Źródło: www.pzj.com

Część teoretyczna

Podczas części teoretycznej będziemy odpowiadać na pytania.

Komisja zada nam pytania z tematów:

 • zachowanie konia
 • prawidłowe zachowanie przy koniu i podstawy pielęgnacji
 • podstawy żywienia i technika żywienia
 • podstawy zdrowia konia
 • podstawy eksterieru
 • maści i odmiany
 • podstawy teorii jazdy konnej
 • dosiad i jego rodzaje
 • rodzaje pomocy
 • podstawowe figury na ujeżdżalni
 • zasady zachowania na ujeżdżalni
 • sprzęt jeździecki i strój do jazdy

Warunkiem możliwości przystąpienia do części teoretycznej jest otrzymanie pozytywnej oceny (5 i powyżej) z części ujeżdżeniowej. Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest na podstawie zakresów tematycznych w formie zestawów pytań dostępnych na stronach PZJ. Pytania formułowane przez egzaminatorów w sposób „nie z listy pytań”, muszą obejmować materiał tożsamy z zakresem zawartym w pytaniach. Zmianie uległ sposób przeprowadzania egzaminu teoretycznego, teraz będzie miał on charakter rozmowy. Lista pytań pozostaje aktualnym punktem odniesienia, jednak nie jest to sztywny zestaw. Zdający będzie musiał wykazać się umiejętnością dyskusji na zadany temat, a nie jedynie opanowaniem pamięciowym podanych zagadnień. PZJ zapowiada, że sama lista zagadnień będzie niedługo zaktualizowana.

Zestaw pytań na brązową odznakę jeździecką: Kliknij tutaj

Jak dobrze przygotować się do Brązowej Odznaki Jeździeckiej?

Jak dobrze przygotować się do Brązowej Odznaki Jeździeckiej? Źródło: gucci.com, materiały prasowe

Koń

Podczas egzaminu możesz jechać na własnym wierzchowcu. Większość stajni wypożycza swoje konie na potrzeby całego egzaminu lub jego części. Do części ujeżdżeniowej i skokowej możesz przystąpić na tym samym lub innym koniu.

Strój

Nie przejmuj się, jeżeli jeszcze nie kupiłeś spodni jeździeckich, (do wyboru masz wiele firm, np. możemy zaproponować bardzo dobrej jakości bryczesy Pikeur oraz bryczesy Animo) czy buty na konia. Nie jest potrzebny również  frak ujeżdżeniowy damski czy frak jeździecki dziecięcyStrój galowy nie jest wymagany.

Przepisy mówią wyłącznie o stroju schludnym i czystym, ale wrażenie ogólne jest ważne i bardzo dobrze widziany jest strój galowy, tzn. : 

białe bryczesy damskie lub męskie,

- koszula, koszulka jeździecka biała,

- frak jeździecki,

sztylpy (czapsy) i sztyblety lub oficerki jeździeckie,

kask jeździecki z aktualnym atestem,

- rękawiczki jeździeckie,

Wymagane jest noszenie kasku.

Przygotowania do części praktycznej

Przygotowania do części praktycznej zacznij od nauczenia się programów na pamięć. Program zapamiętasz najszybciej, jeżeli będziesz rysował kolejne ruchy na kartce. Możesz wydrukować sobie gotowy schemat czworoboku lub narysować go ręcznie. Kolejność liter na czworoboku 20 m x 40 m zaczynając od litery stojącej przy narożniku długiej ściany, idąc wzdłuż, to MBFAKEHC. Aby zapamiętać ich kolejność, możesz nauczyć się wyliczanki: "Mickiewicz Romantyczne Ballady Pisał, Fiołki Alpejskie Kochał, Venere Entuzjastycznie Sławił. Helena Czekała Gniewna I Xymene Lubił Dotykać".

Poszczególne elementy możesz rysować na tym samym czworoboku lub każdy następny ruch na innym. Staraj się, aby rysunek figur był dokładny — ucz się dokładności od początku. Pilnuj, aby koła były okrągłe, zaczynały i kończyły się w tym samym miejscu, a narożniki były wyjechane. Jeżeli ułatwi Ci to naukę, możesz zastosować dla poszczególnych chodów inny styl linii — np. dla stępa linia kropkowana; dla kłusa linia przerywana; dla galopu linia prosta. Podczas rysowania, wizualizuj sobie przejazd. Wyobrażaj sobie moment przygotowania, wykonania i moment po elemencie.

Czworobok 20 m x 40 m Autor: Ewa Hadała-Mikołajczuk | proba-caprillego.pl

Kiedy umiesz już przejazd na pamięć, podziel go na mniejsze partie. Ćwicz każdą część po kolei. Im więcej powtórzeń zrobisz, tym przejazd będzie płynniejszy i wymagać będzie coraz mniejszego udziału twojej świadomości. Powtarzaj elementy, które sprawiają Ci najwięcej trudności. Zwróć uwagę na ćwiczenie zatrzymań — w sumie wymagane są aż cztery.

Kiedy opanujesz już wszystkie części z osobna, zacznij jeździć przejazd w całości. Kiedy opanujesz cały przejazd, wróć do elementów, które sprawiały trudność oraz powtarzaj wybrane partię. Szczególnie ważne jest, aby nie jeździć całego czworoboku podczas treningu przed egzaminem — koń szybko nauczy się kolejności elementów i będzie wyprzedzał pomoce.

Przygotowania do części teoretycznej

Do nauki teorii skorzystaj z zestawu pytań i odpowiedzi (również jako fiszki do nauki na wyrywki online). Warte przeczytania są również książki "Akademia jeździecka", "Nos do przodu", "Młody jeździec""Poradnik młodego jeźdźca". Pomogą one zebrać i usystematyzować poznany materiał.

Polecamy również zapoznać się z artykułami na naszym blogu:

Dzień egzaminu

Przed próbami wydzielony jest czas na rozgrzewkę. Rozprężenie to nie czas na poprawę jakości elementów ani doskonalenie dosiadu. Skup się na rozluźnieniu i oswojeniu konia z nowym otoczeniem. Twój trener może Ci w tym pomóc. Muzyka rozluźnia, dlatego, jeżeli denerwujesz się egzaminem, możesz włączyć swój ulubiony utwór na telefonie. Informacją do wjazdu na czworobok będzie dźwięk dzwoneczka.

Przejazdy traktuj jak zwykły trening. Jeżeli nie poprawiłeś czegoś na treningu, nie próbuj poprawiać tego w trakcie próby. Jeżeli martwisz się, że pomylisz się w programie, poproś znajomego o czytanie go w trakcie przejazdu. Dany element należy wykonać w momencie, kiedy dana litera jest na wysokości twojego ramienia. Pilnuj, aby zatrzymanie podczas próby ujeżdżeniowej trwało 5 sekund. Aby wymierzyć ten czas, możesz policzyć powoli do pięciu.

Po skończonym przejeździe komisja poda wynik próby. Jeżeli próba uznana jest za zaliczoną, możesz przystąpić do następnej. W przeciwnym przypadku możesz powtórnie podejść egzaminu. 

Jak dobrze przygotować się do Brązowej Odznaki Jeździeckiej? Autor: Edoardo Costa | CC BY

Co w przypadku, kiedy się nie powiedzie?

PZJ zniósł okres karencji między egzaminami – do kolejnego egzaminu na odznakę można podchodzić “właściwie w najbliższym możliwym terminie”. Niezdany egzamin lub jego część może być zdawana powtórnie w najbliższym następnym terminie w dowolnym ośrodku przeprowadzającym tego typu egzaminy. Po niezaliczonej części warto podejść do egzaminatora i omówić popełnione błędy.

Powodzenia!

Mam nadzieję, że ten wpis pomoże Ci w przygotowaniach. Jeżeli znasz jeszcze jakieś rady albo chcesz podzielić się swoim doświadczeniem z Brązową Odznaką Jeździecką, śmiało pisz w komentarzu pod wpisem. 

Na koniec podrzucamy Ci jeszcze filmik motywacyjny.

Powodzenia na egzaminie!

Do pobrania